LLYWIO

Dyddiadau Pwysig
Gellir gweld Dyddiadau’r Flwyddyn naill ai ar y dudalen hon neu’r dudalen ‘Cartref’.

Dyddiadau 'r tymor

Tymor yr Hydref
3 Medi - 21 Rhagfyr 2018
Hanner-tymor: 29 Hydref - 2 Tachwedd 2018

Tymor y Gwanwyn
7 Ionawr - 12 Ebrill 2019
Hanner-tymor: 25 Chwefror - 1 Mawrth 2019

Tymor yr Haf
29 Ebrill - 22 Gorffennaf 2019
Hanner-tymor: 27 - 31 Mai 2019

Gŵyl y Banc: 6 Mai 2019

HMS:
Llun - 3 Medi 2018
Mercher - 26 Medi 2018
Gwener - 23 Tachwedd 2018
Mercher - 13 Chwefror 2019
LLun - 22 Gorffennaf 2019

Nosweithiau Rhieni:
Blwyddyn 7 : 1 Ebrill 2019
Blwyddyn 8 : 6 Mawrth 2019
Blwyddyn 9 : 11 Chwefror 2019
Blwyddyn 10: 21 Mawrth 2019
Blwyddyn 11: 10 Ionawr 2019
Blwyddyn 12 : 3 Rhagfyr 2018
Blwyddyn 13 : 20 Tachwedd 2018

Noson Bugeilio Blwyddyn 7 - 18 Hydref 2018 

Noson Bugeilio Blwyddyn 7 : 25 Medi 2018

Blwyddyn 6 Noson Agored i Rieni : 14 Tachwedd 2018

 Noson Opsiynau (Blwyddyn 9) : 31 Ionawr 2019

Noson Gyflwyno’r 6ed (Blwyddyn 11) : 28 Tachwedd 2018

Gweithgareddau
Gŵyl Traws Gwlad : Medi 11

Gwasanaeth Nadolig : 18 Rhagfyr
Gŵyl Chwaraeon : 17 + 19 Rhagfyr
Eisteddfod : 15 Mawrth
Mabolgampau : 21 Mehefin

 

Arholiadau allanol:
Ail sefyll TGAU : 6 - 14 Tachwedd 2018
Bl. 11 Mathemateg : 6 + 8 Tachwedd 2018
TGAU : 9 + 14 Ionawr 2019, 7 Mai - 17 Mehefin 2019
UG /A2 : 143Mai - 17 Mehefin 2019
Blwyddyn 10 : 13 Mai - 14 Mehefin 2019

Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd (Blwyddyn. 7 - 9)
 Ebrill - Mai 2019

Arholiadau mewnol
Blwyddyn 12, 13 : 15 - 18 Ionawr 2019
Blwyddyn 11: 4 - 12 Rhagfyr 2018
Blwyddyn 10 : 11 - 14 Mawrth, 17 - 21 Mehefin 2019
Blwyddyn 9 : 17 - 21 Mehefin 2019
Blwyddyn 7+8 : 6 - 14 Mehefin 2019