LLYWIO

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Staff
Pennaeth Mr Alun Davies  

Dirprwy Bennaeth Dr Rhodri Thomas.

Pennaeth Cynorthwyol

Miss Meleri Jones
Mrs Sian Thomas
Mr Dyfrig ReesStaff Gweinyddol
Mr Gareth Jones (Rheolwr Busnes)
Mrs Debbie Price
Mrs Karen Hughes
Ms Catrin Bevan
Ms Siw Miller

Cyd-lynydd - Llythrennedd
Mrs Meleri Light
Miss Gwenno Rowlands

 
Arweinwyr Cynnydd
Blynyddoedd 12 + 13 - Mr Hefin Griffiths
Dirprwy - Blynyddoedd 12 + 13 - Mrs Beca Newis
Blwyddyn 11 - Mrs Bethan Davies
Blwyddyn 10 - Mrs Siwan Lee
Blwyddyn 9 - Mr Andrew Walpole
Blwyddyn 8 - Mrs Deborah Foulkes
Blwyddyn 7 - Miss Ffion Roberts

Arweinydd Cynnydd Cynorthwyol

CA4 - Miss Aimee Clement Jones
CA3 - Mr. Denis Pugh

Swyddog Presenoldeb
Mr. Emyr Jones

Cyd-lynydd Rhifedd
Miss Sioned Lake


 
Athrawon Pwnc.
Y Gymraeg
Mr Owain Sion Williams
Mrs Meleri Light
Mr Hefin Griffiths
Mrs Bethan Davies
Miss Ffion Williams
Miss Angharad Hughes
Miss Gwenno Rowlands
Mr Tegid Richards
Mrs Alison Manley
Miss Meleri Jones
Mathemateg
Miss Eleri Marks
Mr Dewi Williams
Miss Luned Vaughan
Miss Sioned Lake
Miss Aimee Clement Jones
Mr Gareth Jones
Mr Denis Pugh
Miss Mari Evans
Mr. Robin Powell-Davies
Miss Eleri Davies
Mr Gareth Roberts

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Mr Dafydd Owens
Mr Matthew Mathias

Ffrangeg
Miss Sian O'Regan
Mr Curon Evans
Mrs Catrin Morgan
Mrs Helen Preece
Hanes a Gwleidyddiaeth
Mrs Sian Thomas
Mr Andrew Walpole
Mrs Elin Haf Evans
Mrs Meleri Davies
Mrs Llinos Patchell
Miss Nia Davies

Dylunio a Thechnoleg
Mr Haydn Pritchard
Mr Meirion Powell
Mrs Gwen Morgan
Mrs Siwan Hill
Mrs Nia Evans
Mrs Nicola Edwards

Addysg Grefyddol
Mr Ian Roberts
Mrs Michelle Pugh
Miss Ffion Roberts
Miss Jemma Treharne

Drama ac Astudiaethau Cyfryngau
Mrs Elen Morris

Miss Bethan Walkling


Economeg
Mrs Llinos Patchell

Cymdeithaseg
Mrs Beca Newis

Astudiaethau Busnes

Mr Gareth Jones

 
Saesneg
Mrs Megan Rumming
Miss Ceri Price
Mrs Branwen Abbott
Mrs Sarah Griffiths

Mrs Nora Davies
Miss Nia Davies
Mrs Helen Preece

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Cemeg
Mr Marc Davies
Mrs Delyth Davies
Dr Rhodri Thomas
Mrs Lusa Glyn

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Ffiseg
Mrs Nia Owen
Mr Sion Williams
Dr Aled Arch Williams

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Bioleg
Mr Dyfrig Rees

Dr Sian Powell
Mrs Siwan Lee
Miss Mari Evans
Dr Anna Henderson

Almaeneg
Mr Curon Evans
Mrs Deborah Fawkes-Williams
Miss Ffion Roberts

Daearyddiaeth
Mrs Rachel Norton
Mr Ioan Evans
Mr Eirlys Wyn Davies
Mr Gareth Norton
Mr. Llywarch ap Myrddin

Celf a Dylunio
Mrs Lowri Rees
Mrs Nicola Edwards
Miss Rhianedd Davies


Cerddoriaeth
Mrs Delyth Medi Lloyd
Mr Haydn Morgans
Mr Gareth Roberts

Addysg Gorfforol: Bechgyn
Mr Rhydian Garner
Mr. Joel Richards


Addysg Gorfforol: Merched
Miss Sian Harries
Miss Gwennan Harries

Seicoleg
Miss Jemma Treharne
Miss Eleri Davies

BAC
Mrs Michelle Pugh
Mrs Meleri Davies 
Cyrsiau Galwedigaethol.
14 -19 Cydlynydd
Mr Gareth Norton

Twristiaeth BTEC (A)
Mr Gareth Norton

Chwaraeon BTEC (GCSE)
Mr Gareth Norton
Mr Rhydian Garner


 
Hamdden a Thwristiaeth (GCSE)
Mr Gareth Norton

Iechyd a Gofal (AS / U2)
Miss Jemma Treharne
Mrs Nia Evans 
staff cymorth ychwanegol.
Adran Cynnal Dysgu a’rGanolfan Arbenigol
Mrs Marjorie Thomas
Mrs Claire Wilson
Mrs Mari Jones

Cydlynydd Dislecsia
Mrs Marjorie Thomas

Nyrs yr ysgol
Mrs Fiona Vaidya

Swyddog Datblygu Rygbi
Llywarch ap Myrddin

Swyddog Gyrfa Cymru
Mr Aled Roberts

Cydlynydd Profiad Gwaith a Gyrfaoedd
Miss Gwen Owen


 
Cynorthwywyr Dysgu (Y Ganolfan)
Miss Sophia Mico (Team Leader)
Mrs Leanne Owen
Miss Heledd Watts
Ms Rose Bevan
Mr David Thomas
Mrs Lisa Marshall
Mrs Fiona Evans
Mr Geraint Llewellyn
Mr Jordan Bishop
Mr Lloyd Owen

Miss Michaela Crocker
Miss Caitlin Turner
Mr. Huw Rees
Mr. Llion Higham
Technegwyr
Mrs Wendy O'Reilly
Mr Alexander Jones
Mrs Clare Wakefield
Mr Charles Pearcy


Gofalwyr
Mr Kevin Bennett
Mr Alun Mitchell
Athrawon Peripatetig
Clarinet/Sacsoffon - Mr David Davies
Pres - Mr Charles Maynard
Canu - Mrs Rhian Owen
Cello - Mrs Lloyd
Telyn/Ffidil - Mrs Sian Wynn
Gitar - Mr Daniel Wood
Ffliwt - Mrs Jackie Belcher
Drymiau - Mr Aled Wood