LLYWIO

Pennaeth : Mr. Alun G. Davies
Dirprwy Bennaeth : Dr. Rhodri Thomas : (rt@glantaf.cardiff.sch.uk)
Penaethiaid Cynorthwyol:
Mrs Janet Burnhill (Diogelwch Plant ) – (jb@glantaf.cardiff.sch.uk)
Mr Iwan Lloyd (Arholiadau) – (ill@glantaf.cardiff.sch.uk)
Mr. Dyfrig Rees (Amserlen, Opsiynau, Elusennau) - (dr@glantaf.cardiff.sch.uk)
Miss Meleri Jones (Calendr, digwyddiadau ysgol gyfan ) - (mwj@glantaf.cardiff.sch.uk):
Mrs. Sian Thomas (Asesu, Adroddiadau)- (st@glantaf.cardiff.sch.uk)

Mrs. Helen Sharkey (Pennaeth Cynnal Dysgu SENCO) – (hs@glantaf.cardiff.sch.uk)

Penaethiaid Cynnydd
Blwyddyn 7 : Mr. Andrew Walpole (aw@glantaf.cardiff.sch.uk)
Blwyddyn 8 : Miss Siwan Lloyd (dros dro) (sl@glantaf.cardiff.sch.uk)
Blwyddyn 8 / (Pennaeth Cynnal Ymddygiad) :Mr. K. P. Evans : (kpe@glantaf.cardiff.sch.uk)
Blwyddyn 9 :Mr. Huw Llewellyn : (hll@glantaf.cardiff.sch.uk)
Blwyddyn 10 :Mrs. Deborah Fawkes Williams : (dfw@glantaf.cardiff.sch.uk)
Blwyddyn 11 :Mrs. Bethan Davies : (bd@glantaf.cardiff.sch.uk)
Dirprwy Bennaeth
CA3 : Miss Ffion Roberts : (fr@glantaf.cardiff.sch.uk)
CA4 : Dirprwy Bennaeth
Miss Siwan Lloyd : (sl@glantaf.cardiff.sch.uk)
Miss Aimee Clement-Jones : (acj@glantaf.cardiff.sch.uk)
CA5 Dirprwy Bennaeth
Mr. Dylan Jones : (dj@glantaf.cardiff.sch.uk)

Blynyddoedd 12 a 13 :
Mr. Hefin Griffiths : (hg@glantaf.cardiff.sch.uk)
Mrs. Beca Newis : (bn@glantaf.cardiff.sch.uk)

CYSYLLTWCH Â NI

Rydym yn awyddus i glywed gennych, felly llenwch y ffurflen ymholiad isod a byddwn yn cysylltu â chi gyntaf. Os yw eich ymholiad yn un brys, yn syml rhoi'r swyddfa alwad 9y.b - 5 y.p yn ystod yr wythnos